NOTĂ DE INFORMARE CU PRIVIRE LA PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL DE CĂTRE SC. TERRA LIFE S.R.L.


1. DE CE AVEM NEVOIE DE DATELE TALE?

Pentru identificare și pentru a-ti putea oferi serviciile medicale de care ai nevoie. Prelucrarea datelor tale se face in conformitate cu prevederile legale specifice din domeniul sanatatii.

SC. TERRA LIFE S.R.L. (“Cabinet”) este persoana juridicica care va opera date cu caracter personal.

Prin parcurgerea acestei note de informare o să descoperiți modul în care dateledumneavoastră cu caracter personal sunt prelucrate de către Cabinet într-o manieră responsabilăși în conformitate cu legislația în vigoare. Vă asigurăm că relația cu dumneavoastră se bazează petransparență, siguranță și încredere, trei piloni pe care împreună cu angajații, colaboratorii,partenerii noștri îi susținem ferm.

În rândurile de mai jos vor fi prezentate datele noastre de contact, cât și datele de contact aleresponsabilului cu protecția datelor din cadrul Cabinetului. Din dorința de a prezenta datele într-unmod clar, vă rugăm să ne contactați în cazul în care apar nelămuriri privind modul în care folosim și protejăm datele dumneavoastră.

Această notă de informare se aplică în legătură cu serviciile pe care vi le prestăm şiprodusele pe care le achiziţionaţi de la noi și nu se aplică în legătură cu servicii sau produse oferitede alte companii sau persoane fizice, inclusiv cele prestate de parteneri Cabinetului, postate pe website-urile noastre sau despre care vă informăm în alt mod.

Este posibil să modificăm această notă din când în când. În astfel de cazuri, vă vom informaîn avans şi nu vom reduce drepturile pe care le aveți cu privire la datele dumneavoastră prin modificările pe care le-am putea aduce acestei note.

Vom posta această notă de informare și pe website-ul nostru. De asemenea, vom păstra toate versiunile anterioare ale acestei note într-o arhivă pe website-ul nostru, pentru ca dumneavoastră săle puteți consulta oricând.

Vă mulţumim pentru încrederea acordată serviciilor noastre şi modului în care lucrăm cu datele dumneavoastră.

2. INFORMAȚII CU PRIVIRE LA DATELE PERSONALE PRELUCRATE

Datele cu caracter personal referitoare la dumneavoastră pe care le vom prelucra sunt dateleobținute direct de la dumneavoastră sau rezultate în urma prestării serviciilor Cabinetului și includ următoarele categorii de date:

a)Date medicale(date cu caracter personal sensibile), cum ar fi: simptome; boli anterioare;analize și medicamente administrate în trecut; grupă sangvină; rezultatele analizelor pe care vi le recomandăm; tratamentul pe care vi-l prescriemsau administrăm; recomandări medicale; date biometrice si date genetice; alteinformaţii pe care ni le oferiţi cu privire la membrii de familie ai dumneavoastră şi la relaţiiledumneavoastră de rudenie.
b)Date personale de identificare, cum ar fi: nume; prenume; sex; data naşterii/ vârsta; cetăţenie;cod numeric personal (CNP); restulinformațiilor din actul dumneavoastră de identitate (inclusiv data emiterii, data expirării actului,locul naşterii).
c)Detalii de contact, cum ar fi: adresă de domiciliu/ reşedinţă; număr de telefon mobil/fix; numărde fax; adresă de email.
d)Detalii de plată,cum ar fi: adresă de facturare; numărul contului bancar sau al cardului bancar/cod IBAN; numele şi prenumele titularului contului bancar sau al cardului bancar (poate fi altuldecât al dumneavoastră dacă altcineva a efectuat plata unei facturi în numele și pentrudumneavoastră); data de la care cardul bancar este valabil; data expirării cardului bancar.
e)Detalii referitoare la asigurări, cum ar fi: calitatea de asigurat/ neasigurat, asigurător (în cazulasigurărilor private).

După cum reiese din lista de mai sus, este posibil să ne furnizați informații cu privire la alte persoane – de exemplu, istoricul medical al rudelor dumneavoastră care suferă de aceeași condițiemedicală ca dumneavoastră. Atunci când acestea se referă la persoane identificate sau pe care leputem identifica, vom trata aceste informații drept date cu caracter personal ale acelor persoane şi levom acorda şi lor protecţia necesară. Vom respecta însă cu strictețe obligația de păstrare a secretuluiprofesional (inclusiv a secretului medical) pe care o avem față de dumneavoastră și nu vom informaaceste persoane despre această procesare pentru a respecta obligația noastră de secret professional (inclusiv medical) față de dumneavoastră.

Nu aveți o obligație de a ne furniza datele dumneavoastră cu caracter personal pe care le-am menţionat în acest document. Cu toate acestea, ținem să subliniem faptul că acuratețea diagnosticului dvs si tratamentului propus de noi, depind în mare măsură de informatiile transmise de dvs și că de exemplu, rezultatele analizelor medicale, ar putea conține indicii exprem de importanți in

3. SURSELE ȘI TEMEIURILE PE BAZA CĂRORA PRELUCRĂM DATELE CUCARACTER PERSONAL

Pentru pacientii care realizeaza programări prin intermediul platformelor on-line deprogramări, primim de la aceștia numele, prenumele și date de contact (telefon și / sau email).

Cele mai multe informații le avem însă de la dumneavoastră atunci când accesați serviciile medicale ale CabinetuluI nostru, inclusiv prin înregistrarea apelurilor efectuate către Cabinetul nostru noastră.

Temeiurile pe baza cărora prelucrăm datele dumneavoastră

 1. Temeiurile pentru care prelucrăm datele dumneavoastră cu caracter personal (altele decât datele sensibile) sunt:
  • În vederea încheierii/ executării unui contract cu dumneavoastră, prin care ne obligăm să vă prestăm serviciile noastre.
  • În vederea comunicările noastre de marketing, prelucrăm datele dumneavoastră pe bazaconsimţământului la prelucrare pentru acest scop specific.
  • În vederea obligațiilor legate, de arhivare, de comunicare către autoritățile publice.
  • În vederea interesului nostru legitim, de exemplu în cazul în care comunicăm informațiinecesare pentru protejarea stării dumneavoastre de sănătate sau pentru a facilita accesareaserviciilor noastre medicale.
 2. Temeiurile pentru care prelucrăm datele dumneavoastră sensibile cu caracter personal:
  • În vederea stabilirii unui diagnostic medical, furnizării de asistenţă medicală sau aunui tratament medical sau de gestionarea sistemelor şi a serviciilor de sănătate.
  • În vederea unor situații de urgență medicală sau alte situații în care vă aflați în incapacitate(fizică sau juridică) de a consimți la prelucrare, putem prelucra datele dumneavoastră sensibileîn scopul protejării intereselor vitale ale dumneavoastră (sau ale unei alte persoane fizice).
  • În vederea apărării unui drept în instanță din pricina unor neînțelegeri ce pot apărea între noi șinu se pot soluționa pe cale amiabilă.
4. SCOPUL UTILIZĂRII DATELE CU CARACTER PERSONAL

Scopurile pentru care prelucrăm date cu caracter personal referitoare la dumneavoastră sunt următoarele:

5. DREPTURILE DUMNEAVOASTRĂ

Tratăm drepturile pe care le aveţi în legătură cu prelucrarea pe care o realizăm asupradatelor referitoare la dumneavoastră cu maximă seriozitate. Vom continua să luăm toate măsurilerezonabile pentru a ne asigura că acestea sunt respectate.

Pe scurt, drepturile dumneavoastră sunt următoarele:

Cum iti poti exercita drepturile: solicitarile pot fi transmise prin adresarea unei solicitari in acest sens catre adresa de e-mail suport@nutrientoapp.com.

6. CĂTRE CINE TRIMITEM DATELE DUMNEAVOASTRĂ

Datele dumneavoastră nu vor fi divulgate către alte companii, organizaţii sau persoane din orice ţară (inclusiv România). În anumite cazuri pot apărea situații în care trebuie să transmitem datele personale ale dumneavoastră însă ne vom asigura că există un act scris cu noi prin care destinatarul își asumă, printre alte obligații pe care legislația protecției datelor cu caracter personalle prevede, obligațiile de a (i) prelucra datele cu caracter personal numai potrivit instrucțiunilornoastre scrise pe care i le-am furnizat în prealabil și de a (ii) implementa efectiv măsuri pentruprotejarea confidențialității și asigurarea securității datelor cu caracter personal. Ne vom asigura, deasemenea, că actul scris dintre noi și persoana împuternicită prevede pentru aceasta cel puțin toatecelelalte obligații pe care le prevede legislația aplicabilă cu privire la protecția datelor cu character personal.

Printre destinatari întâlnim:

7. CÂT TIMP VOM STOCA DATELE DUMNEAVOASTRĂ

Datele dvs vor fi prelucrate pe durata prestarii serviciilor medicale, iar ulterior vor fi stocate atat timp cat este necesar pentru indeplinirea scopurilor mentionate mai sus sau perioada de timp prevazuta de dispozitiile legale in domeniul sanatatii, pentru indeplinirea obligatiilor legale ale Operatorului.


Vă mulțumim pentru intelegere si va siguram pe acesta cale de tot suportul si disponibilitatea noastra de a implementa corect prevederile legale din domeniul sanatatii completate de prevederile legale mentionate in prezenta.

`